Amaç

MÜSİAD, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve TOBB’un ortak düzenlediği ve Türkiye’yi dünyanın finans merkezlerinden biri haline getirmeyi amaçlayan finans zirvesi GPAS İstanbul’un, geniş kitleler tarafından farkedilmesini ve daha güçlü sponsorluk anlaşmalarıyla mümkün olabilecek en başarılı finans zirvesi haline gelmesini sağlamak için marka ve iletişim çalışmalarını üstlendik.

Süreç

İnsanı odak noktasına alan ve koruyan faydaları olmasına rağmen Katılım Bankacılığı’na karşı Türkiye’de bir önyargı vardı. Bu önyargıları yıkmalı ve GPAS İstanbul’un topluma sağlayabileceği faydalara dikkat çekmeliydik.

Evrensel bir tasarım anlayışına bağlı kalarak, GPAS İstanbul vesilesiyle katılım bankacılığının finansçılar için değil insanlar için olduğu fikrini anlatan bir iletişim kampanyası tasarladık. Bu şekilde GPAS İstanbul’u da paranın değil; aklın, fikrin, zamanın, emeğin ve insanın zirvesi haline getirdik.

Sonuç

İnsan için finans: İnsani Finans

Logo

Kimlik

Katalog

Kampanyalar

Web

İnsani Finans

Finans Değişiyor

Önce İnsan

Aradığın Sermaye

Paran Ne İş Yapıyor?

4 Trilyon

GPAS İstanbul İnsani Finans Zirvesi 2017, Açılış Filmi

İşbirliği için;

Hande Metin, Beynelmilel İşbirlikleri Sorumlusu
[email protected]
Müzeyyen Sk № 8/1 Suadiye 34740 İstanbul
+90 532 488 60 66