Kullanım Şartları

Sitemizi ziyaret ederek aşağıdaki şartları ve kuralları uygulamayı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Bu internet sitesine girmeniz veya sitedeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız, aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bu internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan Beynelmilel İletişim Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.

Beynelmilel İletişim Hizmetleri Ltd. Şti. işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile, bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar, link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

Beynelmilel İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin, kullanıcı tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, sms, telefon görüşmesi ve diğer yollarla kullanıcıya iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe Beynelmilel İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

Beynelmilel İletişim Hizmetleri Ltd. Şti., sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Bu internet sitesi Beynelmilel İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Beynelmilel İletişim Hizmetleri Ltd. Şti., bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

Beynelmilel İletişim Hizmetleri Ltd. Şti. bu internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, markalar, www.beynelmilel.com.tr alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. İnternet sitesinde bulunan hiçbir materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. İnternet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.
Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Beynelmilel İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

İşbu kullanıcı üyelik sözleşmesinde belirlenen ve Beynelmilel İletişim Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından tek taraflı olarak belirlenecek amaçlar dışında kullanıcı tarafından Beynelmilel İletişim Hizmetleri Ltd. Şti. hesabının gerek Beynelmilel İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.’yi gerekse de üçüncü kişileri zarara uğratacak şekilde kullanılması ve/veya Beynelmilel İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin ticari itibarının kullanıcının eylemlerinden dolayı zarar görmesi halinde Beynelmilel İletişim Hizmetleri Ltd. Şti., kullanıcının üyeliğini derhal iptal etme, kullanıcıya karşı gerek adli gerekse idari her türlü merciye başvurma hakkına sahiptir.

Beynelmilel İletişim Hizmetleri Ltd. Şti., hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman işbu internet sitesinde yer alan her türlü bilgiyi değiştirebilir, düzeltebilir ve/veya çıkarabilir.

İşbirliği için;

Hande Metin, Beynelmilel İşbirlikleri Sorumlusu
[email protected]
Müzeyyen Sk № 8/1 Suadiye 34740 İstanbul
+90 532 488 60 66